ไฟซิลิโคลนใหญ่

ไฟกบ ซิลิโคน-1.jpg
ไฟซิลิโคนใหญ่   มีสีใช้เป็นไฟหน้าหรือหลังก็ได้ 
ชื่อสินค้า
ไฟซิลิโคนใหญ่ มีสีใช้เป็นไฟหน้าหรือหลังก็ได้
รหัสสินค้า
047
รายละเอียด
ไฟซิลิโคลนใหญ่ มีสีใช้เป็นไฟหน้าหรือหลังก็ได้
มีหลอดไฟ 5 ดวงสว่างมาก
ราคา
150 บาท
ข้อมูลเพิ่ม เติม
Tel. 089-0436262,  naiphonbike@hotmail.com