ที่แขวนจักรยานติดผนัง minoura

ที่แขวนจักรยานติดผนัง minoura.jpg
ชื่อสินค้า ที่แขวนจักรยานติดผนัง minoura
รหัสสินค้า 017
รายละเอียด ที่แขวนจักรยานติดผนัง
minoura Bike Hanger
ใช้สำหรับแขวนจักรยานติดผนังสามารถรับ น้ำหนักสูงสุด 20 Kg/ 44lbs
(made in japan)
ราคา 990 บาท
ข้อมูลเพิ่ม เติม Tel. 089-0436262, naiphonbike@hotmail.com