จักรยานพับ Folding Bike

 Dr.Hon,Dahon                              Bickerton

 

 Banian                          Java   

                 

Louis Garneau                                  Tern

icon0005[1].gif